top of page

INICIO / ESPECIALIDADES / ODONTOPEDIATRÍA

A saúde oral é unha parte integral da saúde xeral do neno. A odontopediatría é a especialidade da odontoloxía que trata o coidado oral preventivo e terapéutico de nenos e adolescentes.

ODONTOPEDIATRÍA.

 

NENOS QUE VAN CONTENTOS AO DENTISTA.

Actitude positiva

A finalidade última da odontopediatría é conseguir que os pacientes cheguen á idade adulta coa boca sana, estética e funcionalmente correcta, con bos hábitos hixiénicos adquiridos de cara á conservación destas condicións para toda a vida, e sen traumas, fobias, nen desagradables recordos derivados de malas experiencias no dentista durante a infancia.

Detección precoz.

Conseguindo a súa cooperación e confianza poderemos crear un bo ambiente dental e lograr que o neno teña unha boa experiencia formando así unha base para futuras interaccións positivas co odontólogo e o equipo instrumental odontolóxico.

 

 

 

A primeira visita do infante realízase cando se completa a erupción das 20 pezas que compoñen a primeira dentición, aproximadamente aos 3 anos de idade. 

Nesta primeira visita, a odontopediatra Fé María González Dacoba examinará os dentes, as enxivas e a mandíbula do neno para comprobar se hai algún problema. Ademáis, os pais recibirán información acerca da dieta no carioxénica, da hixiene bucal e do manexo de certos hábitos bucais como o chupete e a succión dixital.

¿Quere solicitar unha cita?

Siga este enlace, complete o formulario e responderémoslle rápidamente.

Fe María González Dacoba - Clínica dental en Vigo Álvarez de Frutos

Dra. Fé María González Dacoba 

Odontopediatría

bottom of page